MSX je první pokus o standardizovanou osmibitovou počítačovou platformu.

Historii výpočetní techniky na online interaktivním 3D modelu.

MSX je první pokus o standardizovanou osmibitovou počítačovou platformu.

MSX je první pokus o standardizovanou osmibitovou počítačovou platformu. Nejedná se tedy o produkt konkrétní firmy, počítače standardu MSX vyráběly různí výrobci.

V druhé polovině roku 1982 tedy v bratrské shodě ASCII Corp. a Microsoftu vznikala specifikace připravované levné univerzální platformy. Času bylo málo, takže se nelze divit, že byla použita prověřená technologie, přičemž vzorem se stal počítač Spectravideo SV-328, uvedený na trh 1983 stejně jako zveřejnění specifikací MSX.

Mozkem počítače měl být osvědčený Z80 na 3,58MHz, grafiku měl na starosti Texas Instruments TMS9918A a zvuk AY-3-8910. Všechny čipy byly tehdy či později používány v mnohých platformách – ten grafický například v Sordu M5 či TI-99/4, zvukový pak v Spectrum 128, Amstradu CPC a dalších. Dalšími standardními prvky platformy bylo 32kB ROM s MSX Basicem, 16-64kB RAM a 16kB VideoRAM. Kromě toho specifikace detailně popisovala používanou klávesnici, zásuvné moduly (minimálně 1 slot v počítači) a modulaci pro ukládání na kazetový magnetofon. Vnímavější možná postřehli, že chyběla podpora disketové jednotky. Ta se objevila později a možná právě toto zpoždění platformu hodně poškodilo.